Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
09/QĐ-UBND   06/01/2021   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
07/QĐ-UBND   06/01/2021   Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cấp mức độ dịch vụ công và bãi bỏ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum
05/QĐ-UBND   04/01/2021   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/QĐ-UBND   04/01/2021   Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
01/QĐ-UBND   02/01/2021   Phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum
857/QĐ-UBND   28/12/2020   Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021
856/QĐ-UBND   28/12/2020   Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
855/QĐ-UBND   28/12/2020   Về việc công nhận lại “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 05 năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
854/QĐ-UBND   25/12/2020   Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
851/QĐ-UBND   23/12/2020   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
850/QĐ-UBND   23/12/2020   Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai nhiệm kỳ 2016-2021
849/QĐ-UBND   23/12/2020   Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai nhiệm kỳ 2016-2021
848/QĐ-UBND   21/12/2020   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
847/QĐ-UBND   21/12/2020   V/v Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
844/QĐ-UBND   21/12/2020   Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Tổng: 1311 Văn bản. Trang 59 Trong tổng số 88 Trang.
Chuyển tới trang: