Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
239/QĐ-UBND   21/04/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
233/QĐ-UBND   16/04/2020   Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Tài chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
230/QĐ-UBND   15/04/2020   Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện,áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
229/QĐ-UBND   15/04/2020   Về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo quản lý thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
228/QĐ-UBND   13/04/2020   Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
226/QĐ-UBND   10/04/2020   Về việc công nhận lại "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" 05 năm thuộc huyện Đăk Hà
210/QĐ-UBND   06/04/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
209/QĐ-UBND   05/04/2020   Về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
208/QĐ-UBND   03/04/2020   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
198/QĐ-UBND   01/04/2020   Phê duyệt tạm tính kết quả xác định giá trị tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thôn 3 và thôn 5, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy
196/QĐ-UBND   01/04/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
195/QĐ-UBND   01/04/2020   Về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh
193/QĐ-UBND   30/03/2020   Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
194/QĐ-UBND   30/03/2020   Về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Y tế thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
189/QĐ-UBND   30/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 1117 Văn bản. Trang 59 Trong tổng số 75 Trang.
Chuyển tới trang: