Thứ 3, Ngày 03/10/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
260/QĐ-UBND   07/05/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum
259/QĐ-UBND   07/05/2020   Về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
258/QĐ-UBND   04/05/2020   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
252/QĐ-UBND   29/04/2020   Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020
247/QĐ-UBND   27/04/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
245/QĐ-UBND   24/04/2020   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
244/QĐ-UBND   24/04/2020   Về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Kê hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
236/QĐ-UBND   21/04/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
237/QĐ-UBND   21/04/2020   Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
239/QĐ-UBND   21/04/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
233/QĐ-UBND   16/04/2020   Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Tài chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
230/QĐ-UBND   15/04/2020   Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện,áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
229/QĐ-UBND   15/04/2020   Về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo quản lý thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
228/QĐ-UBND   13/04/2020   Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
226/QĐ-UBND   10/04/2020   Về việc công nhận lại "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" 05 năm thuộc huyện Đăk Hà
Tổng: 1081 Văn bản. Trang 56 Trong tổng số 73 Trang.
Chuyển tới trang: