Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
159/QĐ-UBND   29/03/2021   Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
156/QĐ-UBND   29/03/2021   Về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Hà Trọng Minh, cư trú tại 01 Nguyễn Thái Học, tổ 4, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum.
155/QĐ-UBND   29/03/2021   Về việc giải quyết khiếu nại của ông Hà Quang Tứ, địa chỉ: Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (lần hai).
139/QĐ-UBND   22/03/2021   Về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ An ninh trật tự tỉnh Kon Tum
137/QĐ-UBND   22/03/2021   Về việc công bố danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
136/QĐ-UBND   19/03/2021   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum
135/QĐ-UBND   19/03/2021   Về việc tổ chức lại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật trực thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray
133/QĐ-UBND   19/03/2021   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
131/QĐ-UBND   17/03/2021   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi và phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc ngành Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
130/QĐ-UBND   17/03/2021   Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
129/QĐ-UBND   16/03/2021   Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 201 (hai trăm lẻ một) người nộp thuế
125/QĐ-UBND   12/03/2021   Về việc thu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
114/QĐ-UBND   08/03/2021   Về việc điều chỉnh, bổ sung cán bộ, công chức, viên chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính toàn tỉnh
108/QĐ-UBND   01/03/2021   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
107/QĐ-UBND   01/03/2021   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 1311 Văn bản. Trang 56 Trong tổng số 88 Trang.
Chuyển tới trang: