Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
767/XN-UBND   09/04/2019   Xác nhận Khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất dự án xây dựng công trình thủy điện Thượng Kon Tum
322/QĐ-UBND   09/04/2019   V/v phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2019
320/QĐ-UBND   09/04/2019   V/v Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ và mức hỗ trợ đề án khuyến công địa phương năm 2019 (đợt 1)
319/QĐ-UBND   09/04/2019   Về việc Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
318/QĐ-UBND   09/04/2019   Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
316/QĐ-UBND   09/04/2019   Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Xử lý hệ thống thoát nước mưa, nước thải tại các giao lộ thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía Bắc phường Duy Tân
785/UBND-KGVX   09/04/2019   V/v tiếp tục tăng cường, quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh
784/UBND-HTKT   09/04/2019   Khắc phục, sửa chữa một số hạng mục công trình thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất các tỉnh Tây Nguyên
783/UBND-NCXDPL   09/04/2019   Về việc triển khai Công văn số 737-CV/TU ngày 20/3/2019 của Tỉnh ủy Kon Tum.
782/UBND-NCXDPL   09/04/2019   Về việc tăng cường phối hợp trong quản lý về xuất, nhập cảnh của người nước ngoài.
781/UBND-HTKT   09/04/2019   Triển khai khắc phục sạt lở Tỉnh lộ 674, trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
778/KH-UBND   09/04/2019   Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” và triển khai công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2019
776/UBND-KGVX   09/04/2019   Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
774/UBND-KGVX   09/04/2019   V/v tăng cường công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
749/UBND-NNTN   08/04/2019   Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản.
Tổng: 8619 Văn bản. Trang 554 Trong tổng số 575 Trang.
Chuyển tới trang: