Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1996/KH-UBND   05/08/2019   Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực giai đoạn 2019 -2020 trên địa bàn tỉnh
1950/KH-UBND   31/07/2019   Triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1798/KH-UBND   18/07/2019   Kế hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025
1789/UBND-HTKT   18/07/2019   Về việc chỉ đạo triển khai triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1702/KH-UBND   08/07/2019   Triển khai Đề án hỗ trợ thôn của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1662/KH-UBND   02/07/2019   Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2019 trên địa bàn tỉnh
1665/KH-UBND   02/07/2019   Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 -2021" trên địa bàn tỉnh
1631/KH-UBND   28/06/2019   Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Kon Tum năm 2019
1622/KH-UBND   27/06/2019   Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)
1598/KH-UBND   26/06/2019   Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1591/KH-UBND   25/06/2019   Kế hoạch Dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2020
1526/KH-UBND   18/06/2019   Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1517/UBND-KGVX   17/06/2019   Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1424/KH-UBND   10/06/2019   Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh
1394/KH-UBND   06/06/2019   Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 802 Văn bản. Trang 50 Trong tổng số 54 Trang.
Chuyển tới trang: