Thứ hai, Ngày 02/10/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1629/KH-UBND   02/06/2023   Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
1603/KH-BCĐ   31/05/2023   Về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
1570/KH-UBND   30/05/2023   Về triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1567/KH-UBND   29/05/2023   Tổng kết thực hiện Đề án chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, địa phương thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020.
1565/KH-UBND   29/05/2023   Triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
1561/KH-UBND   29/05/2023   Triển khai Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030
1526/KH-BCĐ   26/05/2023   Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Kon Tum
1498/KH-UBND   24/05/2023   Triển khai thí điểm việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1476/KH-UBND   22/05/2023   Về việc khắc phục các hạn chế và tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng trên địa bàn tỉnh
1353/KH-UBND   12/05/2023   Tổ chức bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2023
1311/KH-UBND.   08/05/2023   Hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
1309/KH-UBND   08/05/2023   KẾ HOẠCH_Thực hiện Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1305/KH-UBND   08/05/2023   Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1297/KH-UBND   05/05/2023   Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1277/KH-UBND   04/05/2023   Kế hoạch Phát triển, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ cây ăn quả, dược liệu và mô hình Hội quán trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tổng: 809 Văn bản. Trang 5 Trong tổng số 54 Trang.
Chuyển tới trang: