Chủ nhật, Ngày 28/05/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
943/KH-UBND   23/04/2019   Kế hoạch triển khai thử nghiệm Hệ thống một cửa điện tử (VNPT-IGate) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.
923/UBND-KGVX   22/04/2019   Kế hoạch dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019
917/KH-UBND   19/04/2019   Kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon tum
892/KH-UBND   19/04/2019   V/v Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 trên địa bàn tỉnh
851/UBND-HTKT   16/04/2019   V/v phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
812/UBND-NNTN   11/04/2019   Phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
798/UBND-NCXDPL   10/04/2019   KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn
778/KH-UBND   09/04/2019   Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” và triển khai công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2019
776/UBND-KGVX   09/04/2019   Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
713/KH-UBND   02/04/2019   Phòng, chống và diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
690/KH-UBND   01/04/2019   Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
673/KH-UBND   28/03/2019   Triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
659/KH-UBND   26/03/2019   Kế hoạch triển khai và nhân rộng mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn tỉnh Kon Tum
660/KH-UBND   26/03/2019   Thực hiện văn bản điện tử trong điều hành, xử lý công việc giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
653/KH-UBND   25/03/2019   Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019
Tổng: 742 Văn bản. Trang 48 Trong tổng số 50 Trang.
Chuyển tới trang: