Thứ sáu, Ngày 24/03/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
267/QĐ-UBND   26/03/2019   Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều Quyết định số 941a/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020”.
165/QĐ-UBND   26/03/2019   V/v Công nhận xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
722/VP-HTKT   26/03/2019   V/v triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019
266/QĐ-UBND   25/03/2019   V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2019
265/QĐ-UBND   25/03/2019   Phê duyệt điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành: Cấp nước sinh hoạt thị trấn Kon Rẫy, huyện Kon Rẫy
655/UBND-KTTH   25/03/2019   Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
653/KH-UBND   25/03/2019   Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019
652/UBND-NCXDPL   25/03/2019   Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường.
264/QĐ-UBND   25/03/2019   Phê duyệt điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành: Nâng cấp, mở rộng mạng lưới điện trung, hạ thế trung tâm xã Đăk Ruồng - Tân Lập, huyện Kon Rẫy
04/2019/QĐ-UBND   22/03/2019   Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
46/TB-UBND   22/03/2019   Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với các ngành bàn giải pháp chấn chỉnh hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh
637/UBND-NCXDPL   22/03/2019   Về việc triển khai thực hiện Nghị định 37/2018/NĐ-CP và Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư.
642/UBND-NCXDPL   22/03/2019   Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật Công chứng năm 2014.
47/TB-UBND   22/03/2019   Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2019
263/QĐ-UBND   22/03/2019   Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 7253 Văn bản. Trang 469 Trong tổng số 484 Trang.
Chuyển tới trang: