Thứ 5, Ngày 30/03/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1394/KH-UBND   06/06/2019   Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1367/KH-UBND   05/06/2019   Thực hiện Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin,tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1373/KH-UBND   05/06/2019   Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP
1385/KH-UBND   05/06/2019   Tổng kết hoạt động Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum” (RALG Kon Tum)
1284/KH-UBND   29/05/2019   Triển khai thực hiện "Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1272/KH-UBND   29/05/2019   Phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1257/KH-UBND   28/05/2019   Triển khai thực hiện chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1247/KH-UBND   27/05/2019   Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi,phòng, chống đuối nước năm 2019
1248/KH-UBND   27/05/2019   Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 -2022" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1138/KH-UBND   14/05/2019   Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019
1139/KH-UBND   14/05/2019   Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1102/KH-UBND   10/05/2019   Kế hoạch hành động triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 -2020, định hướng đến năm 2025
1034/KH-UBND   03/05/2019   Công bố, trao Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1011/KH-UBND   26/04/2019   Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 tỉnh Kon Tum
952/KH-UBND   23/04/2019   Kế hoạch về việc giao nhiệm vụ tiển khai thực hiện công tác chuẩn bị để đưa Trung tâm PVHCC đi vào hoạt động
Tổng: 713 Văn bản. Trang 45 Trong tổng số 48 Trang.
Chuyển tới trang: