Thứ 7, Ngày 25/03/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1942/KH-UBND   02/06/2020   Tổ chức Hội chợ Công Thương Kon Tum năm 2020
1714/UBND-NC   18/05/2020   Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,an toàn và trật tự của Liên hợp quốc.
1552/KH-UBND   07/05/2020   Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Kon Tum về pháp luật phòng, chống tham nhũng.
1490/KH-UBND   01/05/2020   Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1129/KH-UBND   07/04/2020   Triển khai thử nghiệm Trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum
1104/KH-UBND   05/04/2020   Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 366-KL/TU ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
1071/KH-UBND   03/04/2020   Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
901/KH-UBND   23/03/2020   Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn tỉnh
888/KH-UBND   23/03/2020   Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
797/KH-UBND   17/03/2020   Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
768/KH-UBND   13/03/2020   Kế hoạch triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
762/KH-UBND   13/03/2020   Kế hoạch tổng kết,đánh giá công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
667/KH-UBND   08/03/2020   Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam hiện có trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
644/KH-UBND   05/03/2020   Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020
618/KH-UBND   03/03/2020   Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
Tổng: 709 Văn bản. Trang 39 Trong tổng số 48 Trang.
Chuyển tới trang: