Thứ 3, Ngày 03/10/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
581/KH-UBND   17/02/2021   Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021
580/KH-BCĐ   17/02/2021   Thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Kon Tum năm 2021
508/KH-HĐPHPBGDPL   08/02/2021   Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum năm 2021
506/KH-UBND   08/02/2021   Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh
501/KH-UBND   08/02/2021   Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021
492/KH-UBND   08/02/2021   Thực hiện Thông báo Kết luận số 28-TB/TU ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sơ kết 05 năm thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai
466/KH-UBND   04/02/2021   Về việc xây dựng Kế hoạch Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng thế giới tỉnh Kon Tum năm 2021
456/KH-UBND   04/02/2021   Tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC)
436/KH-UBND   03/02/2021   Thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
396/KH-UBND   01/02/2021   Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
353/KH-UBND   29/01/2021   Sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2020-2021 và phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
327/KH-UBND   27/01/2021   Thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
305/KH-UBND   26/01/2021   Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh
292/KH-UBND   25/01/2021   Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy
288/KH-UBND   25/01/2021   Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 811 Văn bản. Trang 39 Trong tổng số 55 Trang.
Chuyển tới trang: