Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
449/QĐ-UBND   11/08/2023   Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 và xếp loại doanh nghiệp đối với các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu.
448/QĐ-UBND   11/08/2023   Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp (điều chỉnh) đập, hồ chứa thủy điện Sê San 4 và hồ điều hòa Sê San 4A (địa bàn tỉnh Kon Tum).
445/QĐ-UBND   10/08/2023   Điều chỉnh CTĐT đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án khai thác mỏ cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Hoàng Long Hưng.
442/QĐ-UBND   09/08/2023   Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản - thuộc diện tích công trình thủy điện Nước Long 1&2
441/QĐ-UBND   08/08/2023   Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô.
440/QĐ-UBND   07/08/2023   kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum.
439/QĐ-UBND   07/08/2023   Xếp hạng đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum.
436/QĐ-UBND   04/08/2023   Về việc giao chỉ tiêu trồng mới cà phê xứ lạnh năm 2023 đến năm 2025, trồng mới mía đường niên vụ 2023 - 2024
435/QĐ-UBND   04/08/2023   Về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 1).
428/QĐ-UBND   03/08/2023   Về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2023 (bổ sung)
429/QĐ-UBND   03/08/2023   Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại điểm mỏ thuộc thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
431/QĐ-UBND   03/08/2023   QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
434/QĐ-UBND   03/08/2023   Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Thượng Kon Tum, huyện Kon Rẫy và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
421/QĐ-UBND   01/08/2023   Về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum
422/QĐ-UBND   01/08/2023   Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình thủy điện Sê San 3A (địa phận tỉnh Kon Tum)
Tổng: 1778 Văn bản. Trang 3 Trong tổng số 119 Trang.
Chuyển tới trang: