Thứ 5, Ngày 01/12/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3224/KH-UBND   28/09/2022   Tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3164/KH-UBND   23/09/2022   Triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
3112/KH-UBND   19/09/2022   Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3111/KH-UBND   19/09/2022   Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3077/KH-UBND   16/09/2022   Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3079/KH-BTC   16/09/2022   Triển khai các hoạt động Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng lần thứ XV (2022-2023)
3008/KH-UBND   12/09/2022   Tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2022
2995/KH-UBND   12/09/2022   Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2982/KH-UBND   12/09/2022   Thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2980/KH-UBND   09/09/2022   Thực hiện công tác truyền thông về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh.
2973/KH-UBND   08/09/2022   Triển khai các hoạt động truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2920/KH-UBND   06/09/2022   Triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2917/KH-UBND   05/09/2022   Truyền thông, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum năm 2022
2871/KH-UBND   31/08/2022   Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2853/KH-UBND   30/08/2022   Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 640 Văn bản. Trang 3 Trong tổng số 43 Trang.
Chuyển tới trang: