Thứ 7, Ngày 25/03/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
387/KH-UBND   17/02/2023   Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
391/KH-UBND   17/02/2023   Triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Chính quyền tỉnh Ắt-ta-pư, tỉnh Sê Kông, tỉnh Sa-la-van, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2022-2027.
374/KH-UBND   15/02/2023   Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
371/KH-UBND   15/02/2023   Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2023
337/KH-UBND   13/02/2023   Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, các chính sách dân tộcnăm 2022;triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc, các chính sách dân tộcnăm 2023
353/KH-UBND   13/02/2023   Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022 - 2025
350/KH-UBND   13/02/2023   Thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
335/KH-UBND   13/02/2023   Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
322/KH-UBND   08/02/2023   Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2023
309/KH-UBND   07/02/2023   Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
299/KH-UBND   06/02/2023   Thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Dại động vật giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
280/KH-BTC   03/02/2023   Tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum
284/KH-UBND   03/02/2023   Triển khai Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số15-CT/TW ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030"
282/KH-UBND   03/02/2023   Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023
274/KH-UBND   01/02/2023   Xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 -2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 709 Văn bản. Trang 3 Trong tổng số 48 Trang.
Chuyển tới trang: