Thứ 7, Ngày 25/03/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
24/QĐ-UBND   17/01/2023   Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH TM- DV - ĐT Vietin (lần đầu)
12/QĐ-UBND   12/01/2023   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
06/QĐ-UBND   10/01/2023   Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
04/QĐ-UBND   09/01/2023   Về việc xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan năm 2022
03/QĐ-UBND   09/01/2023   Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
02/QĐ-UBND   06/01/2023   Về việc tổ chức lại Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
01/QĐ-UBND   06/01/2023   Về việc bổ nhiệm ông Phan Mười giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải
765/QĐ-UBND   23/12/2022   Khen thưởng thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
763/QĐ-UBND   22/12/2022   Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
761/QĐ-UBND   22/12/2022   Thành lập Tổ biên tập xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
759/QĐ-UBND   21/12/2022   Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
756/QĐ-UBND   19/12/2022   Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023-2027
742/QĐ-UBND   09/12/2022   Khen thưởng thành tích xuất sắc tại Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022
725/QĐ-UBND   01/12/2022   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
722/QĐ-UBND   29/11/2022   Phê duyệt Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 946 Văn bản. Trang 3 Trong tổng số 64 Trang.
Chuyển tới trang: