Thứ 7, Ngày 03/06/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1277/KH-UBND   04/05/2023   Kế hoạch Phát triển, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ cây ăn quả, dược liệu và mô hình Hội quán trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1274/KH-UBND   04/05/2023   Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
1233/KH-UBND   28/04/2023   Tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1210/KH-UBND   27/04/2023   Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình mới.
1205/KH-UBND   26/04/2023   Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
1195/KH-UBND   25/04/2023   V/v Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023 kết hợp hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 trên địa bàn tỉnh
1135/KH-UBND   18/04/2023   Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cao và người sử dụng trái phép chất ma túy ”trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1131/KH-UBND   18/04/2023   Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1099/KH-UBND   14/04/2023   Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các cấp năm 2023.
1082/KH-UBND   13/04/2023   Kế hoạch Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1076/KH-BCĐ   13/04/2023   Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1047/KH-UBND   11/04/2023   Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
1025/KH-UBND   10/04/2023   Kế hoạch về việc Kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
1010/KH-BCĐ   07/04/2023   Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2023
988/KH-UBND   06/04/2023   Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hoá Việt Nam" (1943 - 2023)
Tổng: 750 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 50 Trang.
Chuyển tới trang: