Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1030/KH-UBND   30/03/2021   Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1022/KH-UBND   29/03/2021   Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng
1014/KH-UBND   29/03/2021   Triển khai thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2021
1013/KH-UBND   29/03/2021   Thực hiện bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Campuchia của tỉnh Kon Tum
1003/KH-UBND   29/03/2021   Triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021
999/KH-UBND   26/03/2021   Triển khai thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 23-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch 08-KH/BCĐCCTPTW ngày 19-11-2020 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương
985/KH-UBND   25/03/2021   Tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 8 năm 2021
954/KH - BCĐ   23/03/2021   Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum năm 2021
909/KH-UBND   19/03/2021   ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020
901/KH-BCTNCT   19/03/2021   Thực hiện công tác người cao tuổi năm 2021
883/KH-UBND   17/03/2021   Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
861/KH-UBND   15/03/2021   Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021
854/KH-UBND   15/03/2021   Triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
847/KH-UBND   15/03/2021   Triển khai thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ”
834/KH-UBND   12/03/2021   Thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 282 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 19 Trang.
Chuyển tới trang: