Thứ 3, Ngày 30/05/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/NQ-HĐND   25/04/2023   Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà)
13/NQ-HĐND   25/04/2023   về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
111/NQ-HĐND   12/12/2022   Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh.
109/NQ-HĐND   12/12/2022   Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh.
108/NQ-HĐND   12/12/2022   Về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
107/NQ-HĐND   12/12/2022   Về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
106/NQ-HĐND   12/12/2022   Về kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
104/NQ-HĐND   12/12/2022   Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum
103/NQ-HĐND   12/12/2022   Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
102/NQ-HĐND   12/12/2022   Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý dự án
101/NQ-HĐND   12/12/2022   Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.
100/NQ-HĐND   12/12/2022   Về điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới-Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum
98/NQ-HĐND   12/12/2022   Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum
97/NQ-HĐND   12/12/2022   Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
96/NQ-HĐND   12/12/2022   Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030
Tổng: 282 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 19 Trang.
Chuyển tới trang: