Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1130/UBND-KGVX   07/04/2020   V/v tiếp tục triển khai quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1132/UBND-KTTH   07/04/2020   V/v xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
1127/UBND-NC   07/04/2020   Về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19
1123/UBND-KGVX   06/04/2020   V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
1102/UBND-KTTH   05/04/2020   Về việc báo cáo kết quả kiểm tra việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiếttrên địa bàn
1097/UBND-NC   05/04/2020   V/v rà soát và quản lý người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 08/3 đến ngày 25/3/2020
1064/UBND-KTTH   03/04/2020   Về việc chủ trương mua Máy RT-PCR phục vụ phòng,chống dịch Covid-19
1063/UBND-KGVX   03/04/2020   V/v tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1062/UBND-NNTN   03/04/2020   Về việc triển khai một số nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
1060/UBND-HTKT   03/04/2020   V/v đi lại của cán bộ, công nhân viên của ngành điện phục vụ công tác điều hành, sản xuất và khắc phục sự cố hệ thống điện trên địa bàn tỉnh
1059/UBND-HTKT   03/04/2020   V/v áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
1052/UBND-NC   02/04/2020   Về công tác tiếp nhận, cách ly tập trung trong phòng chống dịch bệnh COVID-19
1046/UBND-KTTH   01/04/2020   Về việc hỗ trợ vốn với lãi suất ưu đãi để dự trữ hàng hóa trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
1042/UBND-KTTH   01/04/2020   Về việc triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
1045/UBND-KTTH   01/04/2020   Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ
Tổng: 3188 Văn bản. Trang 185 Trong tổng số 213 Trang.
Chuyển tới trang: