Thứ 4, Ngày 31/05/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
784/UBND-KGVX   16/03/2020   V/v tiếp tục công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
764/UBND-KGVX   13/03/2020   V/v tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
755/UBND-NNTN   13/03/2020   V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên trên địa bàn tỉnh
759/UBND-TD   13/03/2020   V/v triển khai thực hiện công tác xử lý đơn thư của công dân, tổ chức
757/UBND-NNTN   13/03/2020   Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
767/UBND-KGVX   13/03/2020   V/v cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học tập trung tại các trường học để phòng, chống dịch bệnh Covid -19
749/UBND-NNTN   12/03/2020   Về việc theo dõi nội dung Báo, Đài đăng tải hoặc phát sóng trên chuyên mục Diễn đàn cử tri để giải quyết, trả lời theo quy định
610/VP-KGVX   11/03/2020   V/v tăng cường công tác truyền thông trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
686/UBND-NNTN   09/03/2020   Về việc chủ động, quyết liệt phòng chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
668/UBND-UBND   08/03/2020   V/v cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên nghỉ học tập trung tại các trường học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
665/UBND-KGVX   08/03/2020   V/v cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học tập trung tại các trường học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
17/HĐND-TH   06/03/2020   V/v đính chính Phụ lục 01, ban hành kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 của HĐND tỉnh
663/UBND-KTTH   06/03/2020   V/v triển khai Thông báo số 51/TB-VPCP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Văn Phòng Chính phủ
658/UBND-KGVX   06/03/2020   V/v cho học sinh cấp trung học cơ sở học tập trung trở lại tại các trường học sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
619/UBND-KGVX   04/03/2020   V/v tiếp tục thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020
Tổng: 2907 Văn bản. Trang 169 Trong tổng số 194 Trang.
Chuyển tới trang: