Thứ sáu, Ngày 27/01/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1585/UBND-NCXDPL   25/06/2019   Về việc triển khai Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" trong năm 2019.
1580/UBND-TTHCC   25/06/2019   Về một số nội dung liên quan đến công tác đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động
1571/UBND-NCXDPL   24/06/2019   Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh
1573/UBND-NNTN   24/06/2019   Về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo Nghị quyết số 42/NQ-CP Chính phủ và Công văn số 782-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1496/VP-NNTN   19/06/2019   V/v triển khai hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
1528/UBND-HTKT   18/06/2019   V/v triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ
1525/UBND-KTTH   18/06/2019   Về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo
1509/XN-UBND   17/06/2019   Xác nhật Khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT trong phạm vi diện tích đất xây dựng công trình Cầu vượt qua sông Đăk Bla thuộc Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24
1503/UBND-HCTC   14/06/2019   V/v tăng cường kiểm soát tính pháp lý trong quản lý, sử dụng văn bản điện tử có ký số
1486/UBND-KGVX   13/06/2019   V/v triển khai Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu, Rơ Măm
1463/UBND-NNTN   12/06/2019   V/v triển khai Nghị định số 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
1474/UBND-NCXDPL   12/06/2019   Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1449/UBND-TTHCC   11/06/2019   V/v vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin một cửa điện tử và hoàn chỉnh nội dung chi tiết thủ tục hành chính
1422/UBND-NNTN   10/06/2019   Về việc triển khai Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
1377/UBND-KGVX   05/06/2019   V/v tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế
Tổng: 2687 Văn bản. Trang 169 Trong tổng số 180 Trang.
Chuyển tới trang: