Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
533/QĐ-UBND   18/09/2023   Về việc bãi bỏ Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum.
532/QĐ-UBND   18/09/2023   Thành lập Tổ công tác cải cách TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum
531/QĐ-UBND   18/09/2023   V/v phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước phục vụ sản xuất công nghiệp phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
530/QĐ-UBND   18/09/2023   Vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (điều chỉnh).
528/QĐ-UBND   14/09/2023   Về việc ban hành Kế hoạch thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.
526/QĐ-UBND   13/09/2023   Về việc phê duyệt bổ sung định hướng bố trí các ngành nghề tại Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
525/QĐ-UBND   13/09/2023   Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTTtại điểm mỏ thuộc thôn 3, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
522/QĐ-UBND   12/09/2023   Thu hồi một phần diện tích đất đã được UBND tỉnh cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp Kon Tum (nay là Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế) thuê đất và cho Công ty TNHH Gỗ Phúc Nhân thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án xưởng sản xuất, chế biến lâm sản và kho chứa hàng.
518/QĐ-UBND   12/09/2023   Xếp hạng đối với các Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
513/QĐ-UBND   11/09/2023   V/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Glei
508/QĐ-UBND   08/09/2023   Về việc thu hồi đất đã được UBND tỉnh cho Công ty TNHH TM Tân Vĩnh Phát thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dưng Chi nhánh văn phòng làm việc, nhà kho, nhà ở công nhân và bàn giao UBND huyện Kon Rẫy quản lý, sử dụng theo quy định.
506/QĐ-UBND   07/09/2023   Về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 cho CÙng ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô
504/QĐ-UBND   06/09/2023   Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Pô Cô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
503/QĐ-UBND   06/09/2023   Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Rô Xia 2, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (số hiệu quy hoạch 102). (Trữ lượng tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2023)
479/QĐ-UBND   28/08/2023   Về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp.
Tổng: 1778 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 119 Trang.
Chuyển tới trang: