Thứ 5, Ngày 01/12/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/CT-UBND   23/06/2022   Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
05/CT-UBND   08/06/2022   Về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022
04/CT-UBND   02/03/2022   Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
03/CT-UBND   07/02/2022   Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
02/CT-UBND   07/02/2022   Về việc tăng cường công tác phòng, chống sinh vật ha ̣i cây trồng trên đi ̣a bàn tỉnh Kon Tum
01/CT-UBND   12/01/2022   Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
16/CT-UBND   27/12/2021   Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
15/CT-UBND   02/08/2021   Về việc tăng cường công tác phòng, chống sinh vật ha ̣i cây trồng trên đi ̣a bàn tỉnh Kon Tum
14/CT-UBND   28/07/2021   Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI
13/CT-UBND   14/07/2021   Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
12/CT-UBND   14/07/2021   Về trồng rừng tập trung và cây phân tán trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11/CT-UBND   09/06/2021   Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19
10/CT-UBND   29/04/2021   Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021
09/CT-UBND   24/04/2021   Về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
08/CT-UBND   09/04/2021   Về một số biện pháp đẩy mạnh công tác lập hồ sơ công việc tại các cấp trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành
Tổng: 39 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 3 Trang.
Chuyển tới trang: