Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2024
Ngày đăng: 10/07/2024  14:06
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 10/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tư pháp 06 tháng đầu năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

 

Theo báo cáo tại hội nghị, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Tư pháp đã đoàn kết, trách nhiệm, tập trung triển khai toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ theo các chương trình, kế hoạch khác công tác; các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thêm, nhất là 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 130 nhóm nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực công tác được đề ra tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ.

 

6 tháng đầu năm 2024, hầu hết các lĩnh vực của Bộ, ngành Tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2023, nổi bật là: Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Bộ Tư pháp tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu (xếp thứ 1) trong số các bộ, ngành được đánh giá; Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các Bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực; Nhiều dự án, dự thảo VBQPPL thuộc phạm vi quản lý của Ngành được Quốc hội thông qua, được Chính phủ ban hành; Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ; Kiểm tra, rà soát VBQPPL được thực hiện kịp thời với khối lượng công việc lớn, góp phần đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật; Thể chế trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý nhà nước và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả; Hợp tác quốc tế về pháp luật đạt nhiều kết quả ấn tượng... những kết quả nêu trên tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương.

 

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2024, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để; Việc triển khai một số nhiệm vụ còn chậm; Kết quả thi hành án dân sự chưa đạt được như kỳ vọng; Việc hướng dẫn nghiệp vụ trong một số lĩnh vực chưa kịp thời; Vẫn còn xảy ra vi phạm trong hoạt động luật sư, công chứng...

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia tham luận, phân tích làm rõ một số tồn tại, hạn chế công tác tư pháp 6 tháng đầu năm; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ của ngành trong những tháng còn lại của năm 2024.

 

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành Tư pháp tiếp tục quán triệt, tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bồi thường nhà nước; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của ngành Tư pháp đã đạt được trong 6 tháng qua. Đồng chí đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp, cơ quan THADS các cấp tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục ưu tiên, tập trung nguồn lực cho việc xây dựng, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tư pháp trên địa bàn, nhất là đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp như luật sư, đấu giá tài sản, công chứng…

 

Trần Huệ