Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Bế mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng: 10/07/2024  14:00
Mặc định Cỡ chữ
Sau gần 3 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào sáng ngày 10/7.
Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp

 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

 

Kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng cho thảo luận, chất vấn với 58 ý kiến tham gia tại tổ, 8 ý kiến thảo luận, chất vấn tại hội trường. Chất lượng thảo luận và chất vấn đã được nâng cao.

 

Với sự thống nhất cao, HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua 31 nghị quyết để định hướng và tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

 

Đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

 

Đồng chí nhấn mạnh, khối lượng công việc từ nay đến cuối năm 2024 còn rất lớn, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hành động quyết liệt, quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra. Trong đó quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 

Thứ nhất, khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch các vùng của huyện, quy hoạch chung xây dựng xã và các nội dung quy hoạch, kế hoạch quan trọng khác của tỉnh; trên cơ sở đó sớm có kế hoạch, giải pháp cụ thể để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho thực hiện quy hoạch, trước hết là vốn cho các chương trình, dự án trọng điểm, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Quy hoạch tỉnh đã đề ra.

 

Thứ hai, ngay sau kỳ họp này cần triển khai ngay công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh các quy định mới của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Các tổ chức tín dụng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024) để Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hiểu và nắm chắc quyền, lợi ích và nghĩa vụ của mình; đồng thuận và tích cực thực hiện, góp phần để các luật này được triển khai thông suốt trong thực tiễn, tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

 

Thứ ba, đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát kế hoạch, phương án và chủ động bố trí nguồn lực để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai; quán triệt nghiêm quan điểm chỉ đạo là chủ động phòng ngừa, thực hiện tốt phương châm “04 tại chỗ”; công tác dự báo phải được thực hiện từ sớm, từ xa, đánh giá đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ và lấy sự an toàn của người dân là điều kiện tiên quyết trong các hoạt động của phòng, chống thiên tai. Trong đó cần hết sức quan tâm công tác vận hành liên hồ chứa của các công trình thủy điện, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của việc điều tiết nước, xả lũ của các công trình thủy điện đến công trình nhà ở, đất sản xuất và đời sống của Nhân dân.

 

Thứ tư, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giá cả trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, không để hành vi thao túng giá cả trên thị trường.

 

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương khẩn trương có giải pháp, biện pháp cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân và xác định rõ thời gian hoàn thành gắn với việc thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát để cùng với các cấp chính quyền thực hiện tốt các Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua, bảo đảm các nghị quyết này sớm được triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả trong thời gian sắp đến.

 

Đại biểu Ka Ba Thành (Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tu Mơ Rông) chất vấn về việc chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp trả lời chất vấn

Đại biểu Phan Thị Thủy (Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Ngọc Hồi) chất vấn về nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Giám đốc Sở Y tế trả lời chất vấn

 

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, các đại biểu đã tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh về một số vấn đề đang được đại biểu, cử tri và Nhân dân quan tâm như: việc chi trả, hỗ trợ gạo cho người dân trồng rừng để cải thiện sinh kế; vấn đề chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông và chi trả dịch vụ môi trường rừng chênh lệch cho các hộ dân trên địa bàn huyện Kon Plông; công tác bảo vệ môi trường trong các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh và việc triển khai các hoạt động của nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Nhìn chung, qua chất vấn cho thấy, lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành chức năng đã cơ bản nắm chắc tình hình, làm rõ được những vấn đề các đại biểu HĐND tỉnh nêu ra; xác định được nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục và cam kết cụ thể về  lộ trình thực hiện.

 

31 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII,

 nhiệm kỳ 2021-2026

 

1. Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 

2. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

3. Nghị quyết quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

4. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

5. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

6. Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

7. Nghị quyết quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024-2025.

 

8. Nghị quyết sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND tỉnh thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

9. Nghị quyết quy định một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

10. Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

11. Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.

 

12. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

 

13. Nghị quyết về việc điều chỉnh khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về Đề án Đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

14. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum.

 

15. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024.

 

16. Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Kon Tum.

 

17. Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch năm 2024 từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023.

 

18. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư tuyến đường quy hoạch ký hiệu D7 thuộc Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu thương mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía Đông, thành phố Kon Tum.

 

19. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H’Drai.

 

20. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn.

 

21. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

 

22. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.

 

23. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.

 

24. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà.

 

25. Nghị quyết về danh mục dự án đầu tư công cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum.

 

26. Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của HĐND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

27. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023.

 

28. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

 

29. Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

30. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND tỉnh.

 

31. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

 

Minh Huệ - Nguyễn Hiệp