Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

UBND tỉnh báo cáo tóm tắt các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII
Ngày đăng: 08/07/2024  09:20
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 08/7, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt các nội dung trình tại Kỳ họp. Cổng TTĐT tỉnh lược đăng các nội dung báo cáo trên.

 

Đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp

 

Tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8.165 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 6,47%, đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố và cao nhất trong khu vực Tây Nguyên. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 13.006 tỷ đồng, đạt 43,4% kế hoạch và tăng 23,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 1.789 tỷ đồng, đạt 38,9% dự toán và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn đầu tư công khoảng 896 tỷ đồng, đạt 39% so với thực nguồn kế hoạch vốn được giao, cao hơn tỷ lệ giải ngân của cả nước (22,34%). Đến nay toàn tỉnh có 48 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 01 xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khoảng 19.057 tỷ đồng, đạt 54,7% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 175 triệu USD, bằng 54,7% kế hoạch. Ngành du lịch thu hút được 1.445.000 lượt khách, đạt 85% kế hoạch. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 xếp hạng thứ 43/63 tỉnh, thành phố, tăng 12 bậc so với năm 2022. Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2022. Đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 4.010 lao động, đạt 61,7% kế hoạch. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2023-2024. Chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,3%, bằng 98% kế hoạch. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường, hợp tác quốc tế được thực hiện thường xuyên và mở rộng.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm: Thu ngân sách nhà nước còn chậm so với kế hoạch. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc; sản xuất nông, lâm nghiệp còn khó khăn; vùng chuyên canh rau, hoa xứ lạnh chưa được phát huy tiềm năng, lợi thế; cải tạo vườn tạp chưa đạt yêu cầu. Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa thật sự hiệu quả.

 

Nguyên nhân là do: Các tháng đầu năm 2024 nắng nóng và khô hạn kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông lâm nghiệp, làm giảm sản lượng điện và số thu nộp ngân sách nhà nước từ các nhà máy thủy điện; thị trường bất động sản chậm phục hồi, kết quả bán đấu giá đất chưa đảm bảo kế hoạch; việc thực hiện chính sách miễn, giảm thuế của Quốc hội, Chính phủ đã ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách năm 2024. Các dự án trọng điểm có quy mô thu hồi đất lớn, đối tượng phải thu hồi đất nhiều, tính chất phức tạp; đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng còn bất cập, chưa tạo được sự đồng thuận của người dân vùng bị ảnh hưởng. Công tác phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp ở một số địa phương, chủ rừng còn chậm, lúng túng. Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy... của một bộ phận người dân còn hạn chế. Tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao, chưa sâu sát trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc lãnh đạo, chỉ đạo giám sát, nắm bắt thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm tại cơ sở chưa thường xuyên…

 

Một số chỉ tiêu chủ yếu của 6 tháng cuối năm 2024

 

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng từ 12,47% trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 2.811 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 16.994 tỷ đồng trở lên. Diện tích trồng mới các loại cây: Cây Mắc ca 499 ha; Sâm Ngọc Linh 500 ha; cây dược liệu khác 603 ha; Cây ăn quả 1.470 ha; Cây mía 359 ha; Cây cà phê xứ lạnh 750 ha. Có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trồng mới thêm 3.000 ha rừng. Thu hút thêm 255.000 lượt khách du lịch đến tỉnh.

 

Về văn hóa - xã hội và môi trường: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,5%; giải quyết việc làm cho 2.490 lao động trở lên. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế tăng thêm 1,85%.

 

Về quốc phòng, an ninh: Có từ 75% xã, phường, thị trấn trở lên mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 85% xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90% trở lên; tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội giảm 5%.

 

Quang cảnh phiên họp

 

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 39 nội dung, trong đó bao gồm 11 báo cáo, 28 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; tại phiên khai mạc, UBND tỉnh tóm tắt nội dung các Tờ trình dự thảo Nghị quyết, gồm: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Kon Tum; Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch năm 2024 từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023; Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của HĐND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum...

 

Cổng TTĐT tỉnh