Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Tập huấn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh
Ngày đăng: 04/07/2024  20:16
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/7, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Viễn thông Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và rà soát danh mục, số hóa, chuẩn hóa các chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Quang cảnh buổi tập huấn

 

Tham gia lớp tập huấn là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị  câp tỉnh được phân công thực hiện rà soát xây dựng, số hóa, trích xuất, tổng hợp các báo cáo định kỳ và đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các cấp; công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin liên quan đến quản trị và vận hành Hệ thống thông tin báo cáo .

 

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn khai thác, sử dụng các biểu mẫu báo cáo đã được số hóa, chuẩn hóa trên Hệ thống, gồm: báo cáo về các chỉ tiêu KTXH theo Nghị quyết của HĐND; báo cáo về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; báo cáo các chỉ tiêu KTXH đồng bộ tự động trên Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia... một số biểu mẫu báo cáo đặc thù của của thành phố Kon Tum và huyện Kon Rẫy.

 

Các học viên cũng đã được hướng dẫn quy trình rà soát, đề xuất công bố danh mục báo các định kỳ thuộc cơ quan đơn vị và  số hóa, chuẩn hóa các chế độ báo cáo làm giàu cơ sở dữ liệu báo cáo định kỳ của tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các cấp, đảm bảo yêu cầu của UBND tỉnh "Đến hết năm 2024, tối thiểu 70% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện trên Hệ thống"....

 

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp xử lý, thực hiện chế độ báo cáo nhận thức rõ vai trò, cách sử dụng hệ thống báo cáo, từ đó đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra về cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa chế độ báo cáo, tiến tới xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số thời gian tới./.

 

Lê Thiện