Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Đại hội thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh, giai đoạn 2019-2024
Ngày đăng: 24/06/2024  17:16
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 24/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh, giai đoạn 2019-2024.

 

Đại biểu tham dự

 

Tham dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam; Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các huyện biên giới của tỉnh (Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H'Drai); các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến giai đoạn 2019 - 2024.

 

Quang cảnh đại hội

 

Trong giai đoạn 2019-2024, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả thiết thực. Toàn lực lượng BĐBP tỉnh đã chủ động, tích cực, hưởng ứng thi đua quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thi đua xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Chú trọng nắm tình hình đơn vị, địa bàn, tiến hành công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các đối tượng móc nối vào nội bộ, phòng gian, bảo mật, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

 

Công tác vận động quần chúng được triển khai thực hiện sâu rộng trên địa bàn 13 xã biên giới với nhiều phong trào, mô hình, công trình, phần việc sáng tạo, tiêu biểu, tiếp tục là điểm sáng trong các mặt công tác của BĐBP tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát triển KTXH trên khu vực biên giới, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh với Nhân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 

Từ các Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt” được phát động, thực hiện rộng khắp đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ, nhất là bảo đảm cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và nhiệm vụ đột xuất.

 

Nhiều phong trào, mô hình, chương trình, cách làm sáng tạo, hiệu quả được thực hiện, nhân rộng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội như: “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng... Qua đó, làm ngời sáng thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ", củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng BĐBP, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân.

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo tại đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh BĐBP ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà BĐBP tỉnh Kon Tum đã đạt được trong 5 năm qua.

 

Thời gian tới, đồng chí yêu cầu BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ra sức thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh; làm cho thi đua thực sự là hành động cách mạng xuyên suốt trong mọi hoạt động của bộ đội, trở thành nhu cầu, tự giác, việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị.

 

Phối hợp triển khai hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, các cấp, các ngành, đặc biệt là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tạo thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua Quyết thắng phát triển sâu rộng, bền vững, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức công tác thi đua quyết thắng và phong trào thi đua khen thưởng, nội dung thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

 

Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, nhận rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; nghiên cứu xây dựng mô hình mới, sáng tạo hơn trong thời gian tới. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ đột xuất. Đặc biệt phải triệt để chống bệnh thành tích, hình thức, ganh đua, đố kị, triển khai nhiều nhưng thực sự không hiệu quả...

 

Đồng chí Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh BĐBP trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tổ chức, cá nhân

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tổ chức, cá nhân

 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 2 tập thể; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024./.

 

Lê Hằng