Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 4 sao năm 2024
Ngày đăng: 22/06/2024  09:59
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 18/6/2024, UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt hạng 04 sao năm 2024 (đợt 1).

 

Theo đó, công nhận 08 sản phẩm của 04 chủ thể đạt bốn 4 sao, gồm: Rượu Sâm Ngọc Linh K5 Premium và Rượu Quốc tửu K5 của Công ty cổ phần Vingin; Rượu Thảo Mộc PyLo Măng Đen 18 và Rượu Thảo Mộc PyLo Măng Đen 12 của chủ thể sản xuất Sâm & Dược liệu rừng Măng Đen - Chi nhánh Công ty Cổ phần PYLOHERB; Vang Sim rừng Măng Đen 1 và Vang Sim rừng Măng Đen của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn; Chuối sấy Joy và Mít sấy OHJOY! của Công ty TNHH APANAX.

 

Các sản phẩm đạt thứ hạng sao nêu trên được cấp Giấy chứng nhận và được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP đạt sao in trên bao bì sản phẩm theo quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành.

 

Kết quả công nhận và Giấy chứng nhận có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ký ban hành Quyết định công nhận.

 

UBND tỉnh giao Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới tỉnh (Cơ quan thường trực Chương trình OCOP) có trách nhiệm thực hiện công bố công khai sản phẩm và tham mưu tổ chức việc trao Giấy chứng nhận cho các sản phẩm được xếp hạng OCOP; hướng dẫn UBND các huyện và các chủ thể thực hiện việc sử dụng và in Logo trên sản phẩm đạt thứ hạng sao được công nhận theo quy định; phối hợp thực hiện việc kiểm tra định kỳ sản phẩm hàng năm; đề xuất xử lý nếu các chủ thể vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu Logo OCOP và các quy định khác của pháp luật.

 

Đồng thời, tại Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 18/6/2024, UBND tỉnh phê duyệt kết quả chấm điểm của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh đối với các sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao (từ 90 đến 100 điểm) bao gồm 02 sản phẩm của 01 chủ thể, cụ thể: Rượu Sâm Ngọc Linh K5 Premium (đạt 91,75 điểm) và Rượu Quốc tửu K5 (đạt 91,88 điểm) của Công ty cổ phần Vingin (Số 135 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Giao Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới tỉnh tham mưu Hội đồng OCOP cấp tỉnh trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá, phân hạng đối với các sản phẩm OCOP có tiềm năng đạt năm 5 sao (từ 90 đến 100 điểm) theo quy định.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh