Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Nguyên
Ngày đăng: 21/06/2024  15:00
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 21/6, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh cụm Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo các ban chuyên môn Trung ương Đoàn; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; đại diện Thường trực các Tỉnh đoàn cụm Tây Nguyên.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ các Tỉnh đoàn trong Cụm đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm.

 

Các hoạt động phong trào bám sát chủ đề công tác năm, ba khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Các đơn vị đã chủ động cụ thể hóa các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đơn vị, đạt hiệu quả cao có sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đặc biệt, các hoạt động thanh niên tình nguyện đã tạo được sức hút mạnh mẽ, sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên.

 

Phong trào “Đoàn kết 3 lực lượng” tiếp tục được các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh. Các cơ sở Đoàn đã vận động các tổ chức doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các câu lạc bộ trực thuộc, tổ chức các chương trình trao tặng các phần quà an sinh xã hội cho các em học sinh thiếu nhi gia đình chính sách có công với cách mạng, học bổng, vốn khởi nghiệp và các công trình phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, ra quân các đội hình tri thức trẻ tình nguyện hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật… góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Các cơ sở Đoàn đã chủ động, sáng tạo trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; huy động được các nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ an sinh xã hội, các hoạt động của tổ chức Đoàn, nhất là việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên thanh niên là người dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên vùng biên giới. Qua đó, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nền tảng để thúc đẩy các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, học tập, lao động sản xuất trong đoàn viên, thanh niên.

 

Các đơn vị đã chủ động trong công tác nắm bắt tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN, nhân dân nói chung. Kịp thời kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn qua đó tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn; những vấn đề sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại,... trong nước và thế giới. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình địa bàn; tích cực tham gia các đợt phát động quần chúng tại cơ sở, qua đó kịp thời nắm bắt, phản ánh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và đơn vị có liên quan chỉ đạo về tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu lôi kéo thanh niên của các thế lực thù địch; tham gia giải quyết các “điểm nóng” phát sinh tại các địa phương, đơn vị.

 

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

Trong 6 tháng cuối năm, các Tỉnh đoàn trong cụm tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, thanh niên; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho đoàn viên, thanh niên; tập trung chỉ đạo thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực tham gia chuyển đổi số; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên...

 

Minh Huệ