Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 20/06/2024  14:48
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/6, Sở Y tế đã văn bản đề nghị các đơn vị y tế và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tăng cường tỷ lệ bao phủ vắc xin cho đối tượng trong chương trình TCMR; chủ động phòng tránh nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm...

Theo đó, chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng đẩy mạnh hoạt động tiêm vắc xin cho trẻ em và phụ nữ có thai, tổ chức và duy trì tối thiểu 2 đợt tiêm chủng thường xuyên hàng tháng để bảo đảm lịch tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản mũi 2 cho trẻ theo quy định, tiêm vét ngay trong tháng cho các đối tượng hoãn tiêm lần trước. Đồng thời, tiếp tục rà soát, lập danh sách đối tượng năm 2023 chưa được tiêm/tiêm chưa đủ mũi, đẩy nhanh tiến độ tiêm bù/tiêm vét cho các đối tượng hoàn thành trước tháng 8/2024, đảm bảo đạt các chỉ tiêu kế hoạch và nâng cao miễn dịch cộng đồng.

 

Tăng cường triển khai tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh, thực hiện khám sàng lọc và chỉ định tiêm đúng qui định theo Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2024 của Bộ Y tế, chú trọng việc tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh cho đối tượng trẻ sinh tại nhà, bảo đảm không để sót đối tượng được tiêm. Thực hiện tốt công tác an toàn tiêm chủng theo qui định của Bộ Y tế.

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác dụng, lợi ích, đối tượng, lịch tiêm chủng để cho người dân hiểu và chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng.

 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát hỗ trợ các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế trong hoạt động tiêm chủng.

 

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng.

 

Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện tiêm bù, tiêm vét các vắc xin trong TCMR cho đối tượng năm 2023 và tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng năm 2024, bảo đảm đúng qui định, nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, đạt tiến độ chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

 

Thực hiện thường xuyên công tác giám sát hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn cho tuyến dưới việc thực hiện các hoạt động tiêm chủng thường xuyên và tiêm bù, tiêm vét vắc xin trong TCMR cho đối tượng năm 2023 theo hướng dẫn của Sở Y tế.

 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường, tổ chức các hoạt động truyền thông về tác dụng, lợi ích, đối tượng, lịch tiêm chủng, vận động người dân tích cực đưa trẻ em đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch...

 

Minh Huệ