Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Công nhận xếp hạng 12 đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế
Ngày đăng: 21/06/2024  22:57
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 17/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xếp lại hạng 12 đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. Thời gian công nhận xếp lại hạng là 05 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định.

 

Theo đó, 01 đơn vị bệnh viện hạng I (Bệnh viện Đa khoa tỉnh); 01 đơn vị dự phòng hạng II (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật); 02 đơn vị dự phòng hạng III (Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum và Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum); 08 đơn vị bệnh viện hạng III và đơn vị dự phòng hạng III (Trung tâm Y tế các huyện: Đăk Glei, Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Plông, Kon Rẫy, Ia H’Drai, Sa Thầy).

 

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum tại Điều 1, thực hiện theo Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.

 

Cổng TTĐT tỉnh