Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Xử phạt vi phạm hành chính cơ sở chăn nuôi hoạt động không có giấy phép môi trường
Ngày đăng: 15/06/2024  15:06
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 338/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính bà Phan Thị Thu Trinh, chủ cơ sở chăn nuôi tại thôn Trung Nghĩa Tây, xã Kroong, thành phố Kon Tum do hành vi vi phạm hoạt động không có giấy phép môi trường theo quy định.

 

Theo Biên bản vi phạm hành chính của UBND xã Kroong và Biên bản xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính của UBND thành phố Kon Tum xác định trại chăn nuôi của bà Phan Thị Thu Trinh (tại thôn Trung Nghĩa Tây, xã Kroong, thành phố Kon Tum), đang hoạt động chăn nuôi với quy mô 2.400 con heo thịt, diện tích xây dựng chuồng trại là 3.048 m2 nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Quy phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở chăn nuôi trên với mức phạt 160 triệu đồng. Đồng thời đình chỉ hoạt động của cơ sở 4,5 tháng.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bà Phan Thị Thu Trinh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định theo quy định của pháp luật./.

 

Cổng TTĐT tỉnh