Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ IV
Ngày đăng: 14/06/2024  17:19
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 14/6, huyện Kon Rẫy tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc huyện Kon Rẫy đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

 

Quang cảnh đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

 

Tham dự có các đồng chí: U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Kon Rẫy cùng 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 20.000 đồng bào DTTS đang sinh sống trên địa bàn huyện.

 

Huyện Kon Rẫy có 7.580 hộ với 31.209 khẩu, trong đó, đồng bào DTTS là 4.969 với 20.559 khẩu (chiếm tỉ lệ 65,88% so với dân số toàn huyện). Cộng đồng các DTTS trên địa bàn huyện phần lớn là Ba Na (Giơ Lâng, Rơ Ngao), Xơ Đăng (Tơ Đra, Ca Dong), Hrê và một số ít dân tộc khác như: Tày, Cor, Nùng, Thái, Mường...

 

Những năm qua, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Năm 2023, thu NSNN đạt 133% dự toán; thu nhập bình quân đầu người đạt 38,27 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đều vượt kế hoạch, năm 2023 giảm 6,6%, đạt 110% kế hoạch.

 

Tính đến cuối năm 2023, tổng giá trị sản xuất đạt 1.984 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế của huyện đa phần là phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, trong đó tập trung chủ yếu về phát triển chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp và phát triển kinh tế lâm nghiệp. Công nghiệp chủ yếu là chế biến nông lâm sản, khai thác khoáng sản, thủy điện. Du lịch chủ yếu là du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với văn hóa đặc sắc của cộng đồng đồng bào DTTS.

 

Xác định phát triển nông lâm nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao là thế mạnh, chủ lực của địa phương trong giai đoạn 2020-2025, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tạo động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngành nông lâm nghiệp. Bên cạnh đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi đại gia súc gắn với ứng dụng công nghệ cao có bước phát triển mạnh mẽ, nhiều trang trại chăn nuôi có quy mô lớn được hình thành, hoạt động hiệu quả, đóng góp ngày càng lớn trong tỷ trọng của ngành nông nghiệp tại địa phương.

 

Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) bình quân hàng năm giảm 7,17%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) bình quân hàng năm giảm 10,62%...

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tựu của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã đạt được trong chặng đường 5 năm qua.

 

Thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và phát huy vai trò của hệ thống chính trị các cấp trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc. Tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng DTTS và thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững.

 

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là tại các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới; chú trọng đào tạo nghề, thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào DTTS.

 

Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của Già làng, Trưởng thôn, Người có uy tín là người DTTS. Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc và đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đề cao cảnh giác và ngăn chặn, giải quyết kịp thời những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo… của các thế lực phản động lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào gây rối trật tự an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

 

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và huyện Kon Rẫy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

 

Nhân dịp này, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân thuộc huyện Kon Rẫy đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS các cấp lần thứ III, giai đoạn 2019 - 2024; Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS trên địa bàn huyện, giai đoạn 2019 - 2024.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV ra mắt

 

Đại hội thông qua Quyết tâm thư; đồng thời tiến hành bầu 13 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ IV, năm 2024./.

 

Lê Hằng