Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Góp ý dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai
Ngày đăng: 12/06/2024  16:54
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 12/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến góp ý dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai.

 

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố của tỉnh

 

Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024. Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phoií hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu ban hành Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai để quy định chi tiết một số nội dung được giao trong Luật. 

 

Dự thảo Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

 

Dự thảo Nghị định gồm 5 Chương 68 Điều quy định về đo đạc lập bản đồ địa chính; điều tra, đánh giá đất đai và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đai; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

 

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, hoàn thiện dự thảo nghị định trên cơ sở góp ý của các bộ ngành, địa phương; sớm trình Chính phủ ban hành nghị định theo đúng thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Lê Hằng