Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến hoàn thiện các dự thảo Nghị định thi hành Luật Đất đai
Ngày đăng: 11/06/2024  17:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/6, tại điểm cầu Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến lần 2 đối với dự thảo Nghị định: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định về giá đất; Quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 địa phương.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

 

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai gồm 10 Chương, 114 Điều quy định về tổ chức dịch vụ công về đất đai; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất, trưng dụng đất; Phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; Giải quyết tranh chấp đất đai, hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai.

 

Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất gồm 3 Chương, 32 Điều quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Bồi thường đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở; Bồi thường thiệt hại về tài sản, chi phí đầu tư vào đất còn lại; Bố trí kinh phí và chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

 

Dự thảo Nghị định quy định về giá đất có 6 Chương, 39 Điều quy định về phương pháp định giá đất; Điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất; Áp dụng phương pháp định giá đất của các trường hợp chuyển tiếp.

 

Dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gồm 5 Chương, 54 Điều quy định về tính, thu, nộp tiền sử dụng đất; Tính, thu, nộp tiền thuê đất; Trách nhiệm của cơ quan, người sử dụng đất…

 

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành trung ương, các địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia đã có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết vào dự thảo các Nghị định.

 

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Tài nguyên và Môi trường) các dự thảo Nghị định thi hành Luật Đất đai. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của đại biểu góp ý tại Hội nghị đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các dự thảo trình Chính phủ xem xét, quyết định để các Nghị định sau khi được ban hành phù hợp với tình hình thực tế, phát huy hiệu quả Luật Đất đai năm 2024./.

 

Trần Huệ