Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023
Ngày đăng: 21/11/2023  05:37
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4049/UBND-KTTH về việc Triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 128/UBND-KTTH ngày 16/01/2023, Công văn số 1175/UBND-KTTH ngày 21/4/2023 và Công văn số 3069/UBND-KTTH ngày 14/9/2023.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp. Thực hiện đánh giá nhu cầu, khả năng đáp ứng của thị trường, phối hợp với các doanh nghiêp, siêu thị, nhà phân phối lớn trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án chuẩn bị nguồn hàng để có giải pháp sản xuất, dự trữ, điều tiết hàng hóa phù hợp…, các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm.

 

Sở Tài chính tăng cường công tác tổng hợp, phân tích, dự báo thị trường giá cả và thực hiện chế độ báo cáo kịp thời theo quy định. Chú trọng công tác tham mưu triển khai thực hiện tốt Luật Giá và các văn bản hướng dẫn dưới Luật; xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền phân công các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

 

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, kiểm soát giám sát cung cầu, giá cả thị trường các vật liệu xây dựng, đặc biệt đối với cát xây dựng, cát san nền, chú trọng các giải pháp đảm bảo nguồn cung, không để ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng của các công trình xây dựng trọng điểm.

 

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, minh bạch thông tin về giá và công tác điều hành giá, nhất là diễn biến giá cả các vật tư quan trọng, các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống người dân để kiểm soát lạm phát kỳ vọng,  ổn định tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp.

 

UBND các huyện, thành phố chủ động thực hiện quản lý nhà nước theo thẩm quyền; đồng thời, rà soát, nghiên cứu, thực hiện theo Thông báo số 419/TB-VPCP ngày 16/10/2023 của Văn phòng Chính phủ đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong việc triển khai các nhiệm vụ có liên quan tại địa bàn.

 

Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý; chủ động kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định tại Luật Giá khi hàng hóa có biến động bất thường./.

 

Vũ  Huệ - Thái Lộc