Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

50 năm hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV 732
Ngày đăng: 20/11/2023  11:04
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/11/1973, Công ty TNHH MTV 732 được thành lập. Qua 50 năm hình thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, người lao động của Công ty TNHH MTV 732 luôn phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, đoàn kết, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, ổn định dân cư - xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

 

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV 732 kiểm tra quy trình khai thác mủ cao su

 

Công  ty TNHH MTV 732 là đơn vị thành viên của Binh đoàn 15 được thành lập ngày 20/11/1973 với tên gọi ban đầu là Trung đoàn 732. Song song với nhiệm vụ khai hoang phục hóa, Trung đoàn còn tập trung cho nhiệm vụ tháo gỡ bom mìn, xây dựng kênh mương, đắp đập thủy lợi, phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và Nhân dân xây dựng cơ sở chính trị, cũng cố các đoàn thể quần chúng, tập hợp lực lượng đấu tranh có hiệu quả các hoạt động chống phá của địch, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biên giới. Để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, ngày 01/12/2011, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 4628/QĐ-BQP chuyển Công ty 732 thành Công ty TNHH MTV 732.

 

Khi mới được thành lập, Công ty gặp muôn vàn khó khăn. Từ lãnh đạo, chỉ huy, đến người lao động cùng ở chung trong những chiếc lán dựng tạm ven rừng. Mảnh đất nơi đây vẫn chưa thật sự im tiếng súng, đồng bào các dân tộc bao năm chịu đựng gian khổ, hy sinh, một lòng theo Đảng, theo cách mạng chưa kịp định canh, định cư để xây dựng cuộc sống mới. Tình trạng đói nghèo và các phong tục, tập quán lạc hậu vẫn còn đeo đẳng trong nếp nghĩ, cách làm trong đời sống của bà con Nhân dân.

 

Đối với đơn vị, đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý chưa có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, điều hành sản xuất, số lượng, chất lượng người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Đơn vị đứng chân và thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn rộng, thuộc vùng sâu, vùng xa phía bắc tỉnh Kon Tum; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn nghèo nàn, thiếu thốn, lạc hậu, môi trường sinh thái bị hủy hoại do chiến tranh, những ngày đầu dịch bệnh sốt rét hoành hành, cuộc sống hàng ngày phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, vất vả, thiếu thốn, cơm chưa đủ no, áo chưa đủ mặc, lấy lán làm nhà, võng làm giường... tất cả những khó khăn ấy đè nặng trên vai cán bộ, chiến sỹ, công nhân của đơn vị, những người đi đầu khởi nghiệp.

 

Nhưng với ý chí và nghị lực đã được tôi luyện, thử thách trong những năm tháng gian khổ, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, người lao động của đơn vị các thời kỳ cùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn bằng công sức, mồ hôi, xương máu đã làm nên những khu dân cư trù phú, cơ sở hạ tầng phát triển có điện, đường, trường, trạm với những cánh rừng cao su, cà phê, lúa nước bạt ngàn xanh tốt. Đến nay, Công ty có 07 phòng, ban cơ quan; 10 đội sản xuất; 01 Bệnh xá quân - dân y kết hợp; 01 Nhà máy chế biến mủ cao su với công suất 5.000 tấn/năm. Đang đầu tư, chăm sóc và khai thác hơn 2.300 ha cao su; hơn 72 ha lúa nước. Tạo việc làm thường xuyên cho hơn 900 lao động, chủ yếu người dân tộc thiểu số và hàng trăm người có việc làm phụ; tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động luôn được bảo đảm.

 

Đồng thời, Công ty đã thực hiện hiệu quả công tác dân vận, tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu đói giai đoạn giáp hạt; xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; các tổ chức quần chúng phối hợp hoạt động, xây dựng các thiết chế văn hóa giúp người dân địa phương tiếp thu văn hóa mới, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc... Bên cạnh đó, Công ty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng vừa phục vụ sản xuất, vừa phục vụ dân sinh và phục vụ an ninh quốc phòng, tạo ra bộ mặt nông thôn mới cho các vùng đồng bào dân tộc định canh, định cư.

 

Nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng, trưởng thành và lớn mạnh của Công ty 732 hôm nay, có thể khẳng định rằng càng khó khăn, cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong Công ty càng đoàn kết nhất trí, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; biến một vùng đất rộng lớn vốn là chiến trường ác liệt, đầy tàn tích chiến tranh trở thành một vùng cao su, cà phê, lúa nước bạt ngàn, trù phú với hàng chục điểm dân cư mới được thành lập; đời sống của người lao động, bà con DTTS và Nhân dân trên địa bàn đã có nhiều khởi sắc. Những thành quả đó khẳng định tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng các đơn vị trong đội hình Binh đoàn 15 trên địa bàn Tây Nguyên là nhất quán; là kết quả của đường lối chủ trương đúng đắn của Đảng và Quân đội, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế.

 

Phát huy những truyền thống đạt được, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động Công ty 732 hôm nay tiếp tục thực hiện hiệu quả việc gắn chặt kinh tế với Quốc phòng; Quốc phòng với kinh tế. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, gắn phát triển sản xuất với xây dựng dân cư xã hội trên địa bàn; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng góp phần cùng với địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đứng chân. Xây dựng Đảng bộ và đơn vị luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Lê Hằng