Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Các Quyết định về công tác cán bộ
Ngày đăng: 18/11/2023  13:02
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã có các Quyết định về công tác cán bộ đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy. Cụ thể:

 

Tại Quyết định số 573/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao bà Nguyễn Thị Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trực thuộc Sở Y tế phụ trách, điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho đến khi có Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

Tại Quyết định số 575/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với ông Võ Thanh Hải. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2023.

 

Tại Quyết định số 672/QĐ-UBND, UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Cương, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy; thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Đồng thời, giao ông Vũ Văn Cương phụ trách, điều hành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy cho đến khi có Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

Tại Quyết định số 676/QĐ-UBND, UBND tỉnh bổ nhiệm lại ông Lê Viết Bẩy giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy. Thời hạn bổ nhiệm lại là 05 năm, kể từ ngày 10/11/2023.

 

Cổng TTĐT tỉnh