Chủ nhật, Ngày 03/12/2023 -

Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023- 2028
Ngày đăng: 17/11/2023  17:09
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 17/11, Hội Cựu Chiến binh và Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đôồng hành với thanh niên khởi nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2023- 2028.
Quang cảnh lễ ký kết

 

Theo chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028, hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và hội viên cựu chiến binh về công tác phối hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đoàn, tổ chức Hội vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đoàn Thanh niên với Hội Cựu Chiến binh tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đoàn thể và Nhân dân.

 

Theo đó, hai đơn vị sẽ tập trung, cùng nhau triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Chỉ đạo triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cựu chiến binh, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; phối hợp quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần ổn định tình hình thanh niên cơ sở; phối hợp xây dựng tổ chức, góp ý tham gia xây dựng Đảng và giám sát phản biện xã hội.

 

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Cựu Chiến binh tỉnh

và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2028

 

Trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và truyền ngọn lửa truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, góp phần xây dựng các thế hệ thanh niên có lẽ sống, có lý tưởng, khát vọng cống hiến vươn lên.

 

Minh Huệ