Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024
Ngày đăng: 17/11/2023  15:53
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 17/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) năm 2024. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trương Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

 

Với mục tiêu giám sát phải được triển khai đồng bộ với quá trình triển khai xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật; năm 2024, Quốc hội, UBTVQH tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giám sát. Cụ thể, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề: Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và về một số dự án quan trọng quốc gia; Về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8; Ủy ban TVQH tiến hành giám sát các chuyên đề: Về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại phiên họp tháng 8 và tháng 9/2024.

 

Để triển khai có hiệu quả giám sát các chuyên đề, các Đoàn giám sát, các cơ quan, tổ chức hữu quan cần tập trung triển khai một số nội dung. Chính phủ, các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát và tổ chức có liên quan cần bám sát đề cương, kế hoạch để chuẩn bị báo cáo theo đúng yêu cầu, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Thành viên Đoàn giám sát, Tổ giúp việc tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sắp xếp, bố trí thời gian nghiên cứu tài liệu, báo cáo, tham gia đầy đủ, tích cực vào các hoạt động của Đoàn giám sát.

 

Căn cứ chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban TVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục đổi mới, đề xuất cách thức thẩm tra các báo cáo để nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra, bảo đảm giảm bớt các quy trình, thủ tục; chủ động và tăng cường công tác phối hợp thẩm tra đối với các nội dung thuộc lĩnh vực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phụ trách...

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến về các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; các giải pháp triển khai có hiệu quả chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Trong đó, đại biểu tập trung ý kiến vào việc triển khai các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban TVQH, bảo đảm thống nhất, hiệu quả, hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và các địa phương.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ một số trọng điểm trong hoạt động GS của năm 2024. Theo đó, tập trung cao độ cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; ban hành nghị quyết của Ủy ban TVQH hướng dẫn hoạt động giải trình của Hội đồng Dân tộc và các cơ quan Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các nghị quyết liên tịch để tiếp xúc cử tri của ĐBQH và đại biểu HĐND. 

 

Yêu cầu các đoàn giám sát chuyên đề cần tận dụng tối đa các tài liệu hồ sơ sẵn có về sơ kết, tổng kết, đánh giá những nội dung liên quan đến vấn đề giám sát, nhất là những nội dung mà trong quá trình thảo luận để thông qua các luật sửa đổi, bổ sung; tập trung vào giám sát việc ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết và nhất là khâu tổ chức thực thi để luật và các chủ trương đi vào cuộc sống và thực hiện nghiêm...

 

Lê Thiện