Chủ nhật, Ngày 03/12/2023 -

Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng
Ngày đăng: 16/11/2023  14:09
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 16/11, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; Quy định số 125-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập”.

 

Theo đó, Quy định số 124-QĐ/TW gồm 4 chương 19 điều, có hiệu lực từ ngày 04/10/2023, thay thế Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Quy định này có một số điểm mới so với Quy định số 132-QĐ/TW như: Bổ sung nguyên tắc trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên; bổ sung căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; điều chỉnh, bổ sung đối tượng kiểm điểm; bổ sung nơi kiểm điểm mới cán bộ lãnh đạo, quản lý; thêm trách nhiệm trong kiểm điểm của đảng viên...

 

Quy định số 125-QĐ/TW gồm 15 điều, quy định về phạm vi, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ; mối quan hệ công tác; tổ chức thực hiện. Quy định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2023, thay thế Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư khóa IX.

 

Ngoài ra, tại hội nghị các đại biểu cũng được nghe quán triệt Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ đồng tình cao với các quy định, hướng dẫn mới được ban hành, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Trung ương giải đáp và làm rõ một số nội dung trong Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Các quy định, nội dung quán triệt lần này nhằm tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên.

 

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung trong các quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Quá trình triển khai bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền.

 

Nguyễn Hiệp