Thứ sáu, Ngày 08/12/2023 -

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản
Ngày đăng: 01/09/2023  07:29
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 31/8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 166/TB-STNMT về tiếp nhận hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản trong phạm vi diện tích đất dự án đầu tư xây dựng công trình của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

 

Thực hiện các quy định liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo việc nhận hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể:

 

Tên tổ chức nộp hồ sơ: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

 

Loại khoáng sản: Đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

 

Khu vực khai thác: Thuộc xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum nằm trong phạm vi diện tích đất xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (hạng mục Hầm dẫn nước).

 

Diện tích: 0,5 ha, được giới hạn bởi các điểm khép góc có tọa độ xác định tại Phụ lục.

 

Ngày tiếp nhận hồ sơ: Ngày 28/8/2023, tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (đến hết ngày 28/9/2023). Sở Tài nguyên và Môi trường không tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân khác nếu nộp quá thời hạn quy định trên.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh