Thứ 7, Ngày 22/06/2024 -

Cập nhật đẩy đủ, chính xác thông tin kết quả học tập, rèn luyện của học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023
Ngày đăng: 26/05/2023  14:24
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 2536/BGDĐT-CNTT gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc đôn đốc rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 trên CSDL ngành.

 

Theo đó, ngày 24/3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 1246/BGDĐT-CNTT về việc đề nghị các sở GDĐT chỉ đạo rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 trên Cơ sở dữ liệu về GDĐT (CSDL ngành). Ngày 21/4/2023, Bộ GDĐT đã có Công văn số 1782/BGDĐT-CNTT đôn đốc các sở GDĐT triển khai nhiệm vụ này, trong đó, hạn phải hoàn thành việc cập nhật thông tin kết quả học tập, rèn luyện của học sinh là trước 17 giờ ngày 31/5/2023. Tuy nhiên, đến nay nhiều địa phương chưa cập nhật đầy đủ thông tin theo yêu cầu trên CSDL ngành.

 

Theo kế hoạch tổ chức Kỳ thi ban hành kèm theo Văn bản số 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/4/2023, trong đó có mốc thời gian trước ngày 01/06/2023 dữ liệu kết quả học tập, rèn luyện của học sinh đang học lớp 12 phải được đồng bộ để phục vụ xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023). Vì vậy, để dữ liệu học sinh lớp 12 đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023, Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

 

Rà soát, đối chiếu thông tin số CMND/CCCD/ĐDCN/Số hộ chiếu của học sinh đã được khai báo trên CSDL ngành, sao cho thống nhất với thông tin tài khoản trực tuyến đã cấp trên Hệ thống Quản lý thi (các trường hợp sai/thiếu sẽ không thể đồng bộ dữ liệu kết quả học tập, rèn luyện sang Hệ thống Quản lý thi).

 

Hoàn tất việc rà soát, cập nhật đẩy đủ, chính xác thông tin kết quả học tập, rèn luyện của học sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 trên CSDL ngành. Hoàn thành trước 17 giờ ngày 31/5/2023. Sau thời gian trên, việc rà soát kết quả học tập, rèn luyện của học sinh cần thực hiện trên Hệ thống Quản lý thi.

 

Thông tin hỗ trợ trong quá trình thực hiện rà soát, cập nhật thông tin trên CSDL ngành: Cục Công nghệ thông tin, email: csdl@moet.edu.vn, số điện thoại đường dây nóng: 0364.714.702 và Hệ thống hỗ trợ trực tuyến.

 

Việc cập nhật thông tin học sinh nêu trên có ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023. Vì vậy, đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các phòng, ban chức năng và các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện nghiêm túc và hoàn thành đúng thời hạn./.

 

                                                                                      Trịnh Minh