Thứ sáu, Ngày 24/03/2023 -

141 đơn vị là khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2023
Ngày đăng: 02/02/2023  13:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh có 141 khách hàng sử dụng điện quan trọng trong năm 2023 với công suất sử dụng khoảng 20.030 kW. Theo danh sách, các cơ quan sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện đối với các cơ quan của tỉnh như: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Viễn thông Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bưu điện tỉnh...; Tại các địa phương là Huyện/Thành ủy, HĐND, UBND huyện, thành phố; Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế...

 

UBND tỉnh giao Công ty Điện lực Kon Tum thực hiện chế độ ưu tiên cung ứng điện an toàn, ổn định liên tục cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt; Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp và kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này.

 

Lê Hằng - Danh Tùng