Thứ hai, Ngày 20/03/2023 -

Sửa đổi Hiệp định tài trợ cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập vay vốn IDA
Ngày đăng: 01/02/2023  08:33
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/01/2023, Bộ Tài chính có Văn bản số 816/BTC-QLNo gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Bình Thuận, Ninh Thuận về sửa đổi Hiệp định tài trợ cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập vay vốn IDA.

Theo đó, ngày 31/12/2022, Ngân hàng Thế giới có thư gửi Bộ Tài chính thông báo đồng ý gia hạn Hiệp định tài trợ số 5749-VN đến 30/6/2023 và có thư sửa đổi Hiệp định tài trợ.

 

Theo nội dung thư của Ngân hàng Thế giới, Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) chỉ đồng ý gia hạn giải ngân đến ngày 30/6/2023. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại công văn số 101/VPCP-QHQT ngày 2/1/2023 của Văn phòng Chính phủ, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án xử lý nguồn vốn cho Dự án để đảm bảo hiệu quả của Dự án trong thời gian thực hiện đã được cấp có thẩm quyền quyết định; đồng thời đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh thực hiện Dự án đảm bảo chỉ thực hiện giải ngân sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ./.

 

                                                                                                Trịnh Minh