Thứ hai, Ngày 20/03/2023 -

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội chính Đảng
Ngày đăng: 04/01/2023  14:40
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 04/01, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành Nội chính Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC) tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Năm 2022, tuy có nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Nội chính Đảng đã nỗ lực, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

 

Đã nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng và các cấp ủy Đảng ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách lớn, quan trọng trong lĩnh vực nội chính, PCTNTC và CCTP. Công tác tham mưu bảo đảm cân đối hài hòa cả 03 mảng Nội chính, PCTNTC và CCTP; việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, tiến hành đồng bộ cả công tác phát hiện, xử lý và công tác phòng ngừa.

 

Ngành Nội chính Đảng đã chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan nội chính tham mưu cho Đảng và Nhà nước chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, TTATXH.

 

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về PCTNTC đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng Trung ương tham mưu chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, dư luận XH đặc biệt quan tâm; trong đó có những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, liên quan đến nhiều cán bộ lãnh đạo.

 

Tổ chức bộ máy, CBCC ngành nội chính Đảng được quan tâm củng cố, kiện toàn; công tác phối hợp với các ngành, các cấp được tăng cường, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

 

Hoạt động của các BCĐ PCTNTC cấp tỉnh dần đi vào nền nếp, tạo chuyển biến bước đầu quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC ở địa phương, cơ sở. Trong đó, 63/63 BCĐ cấp tỉnh đã được thành lập và đi vào hoạt động với cơ cấu thành phần phù hợp theo quy định; BCĐ cấp tỉnh đã theo dõi, tập trung chỉ đạo xử lý 451 vụ án, vụ việc tham những, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

 

Cùng với tập trung chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc, các BCĐ cấp tỉnh đã chú trọng chỉ đạo kiểm tra đối với các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có đảng viên bị khởi tố, điều tra do tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của kiểm toán Nhà nước,…

 

Tại hội nghị, đại diện các ban, ngành và địa phương đã tham luận, trao đổi về kết quả đạt được trong năm 2022, khó khăn vướng mắc trong hoạt động của ngành Nội chính Đảng, hoạt động của BCĐ PCTNTC cấp tỉnh, đồng thời đề xuất kiến nghị chỉ đạo trong thời gian tới.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích mà ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong năm 2022. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế đề nghị của ngành Nội chính Đảng cần thẳng thắn, nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục thiết thực, nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực hoạt động trong thời gian tới.

 

Về nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023, đồng chí đề nghị ngành Nội chính Đảng cần chủ động, tích cực nghiên cứu  tham mưu với Đảng, các chủ trương, định hướng lớn về công tác Nội chính, PCTNTC và CCTP; tập trung tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương "về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới" và các quy định của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC; hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 02 BCĐ Trung ương về PCTNTC và CCTP; nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách PCTN, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về kê khai và kiểm soát người kê khai tài sản; nghiên cứu, đề xuất cơ chế bảo vệ cán bộ các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan Thường trực BCĐ Trung ương, BCĐ cấp tỉnh về PCTNTC; tập trung tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn nữa trong công tác phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương, cơ sở; tập trung xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu  tiêu cực gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Nội chính, PCTNTC và CCTP.

 

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố bộ máy, đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy vững mạnh, đủ sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Vũ Huệ