Thứ sáu, Ngày 24/03/2023 -

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ngày đăng: 28/12/2022  15:07
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 28/12, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, có các đồng chí A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nghe Minh Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

 

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đã quán triệt các nội dung quan trọng của Chỉ thị 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

 

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội.

 

Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hoá kịp thời, đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

 

MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu; ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 18 và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư.

 

Tổ chức quán triệt, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản QPPL về công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Chỉ thị; kiện toàn, tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức; phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam và thu hút đội ngũ chuyên gia, nhân sỹ trí thức, nhà khoa học, người hoạt động thực tiễn tham gia công tác giám sát, pản biện xã hội.

 

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

 

Minh Huệ