Thứ 4, Ngày 08/02/2023 -

Đảm bảo điều kiện kinh doanh và tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 30/11/2022  16:51
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/11/2022, Sở Giao thông vận tải có văn bản 2055/SGTVT QLVT,PT&NL đảm bảo điều kiện kinh doanh và tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Giao thông vận tải yêu cầu:

Các đơn vị vận tải hành khách nghiêm túc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

 

Thực hiện nghiêm quy trình đảm bảo an toàn giao thông; kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi tham gia kinh doanh vận tải; thực hiện nghiêm các quy định về đón, trả khách, các quy định về vận chuyển hành khách theo hợp đồng, nghiêm cấm các hình thức hợp đồng trá hình để vận chuyển khách trên tuyến cố định. Tuyệt đối không tổ chức đón trả khách trái quy định tại các văn phòng đại diện của đơn vị, bãi đỗ xe, khu vực đón, trả khách tự phát.

 

Giao Thanh tra Sở đẩy mạnh việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải theo kế hoạch và đột xuất; phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các xe vận chuyển khách hợp đồng có dấu hiệu sai quy định; phương tiện dừng, đỗ đón trả khách trái quy định, nhất là khu vực Cầu Đăk Bla, khu vực trước Cổng bến xe khách Kon Tum.

 

Tham mưu Lãnh đạo Sở để phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh trong công tác triển khai Kế hoạch liên ngành số 318/KHLN-ĐBTTATGT ngày 15/6/2022 giữa Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh kiểm tra, xử lý nghiêm các “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn tỉnh (nếu có); kiểm tra, xử lý đối với các văn phòng đại diện của đơn vị vận tải, bãi đỗ xe tạm, tự phát trên địa bàn, nếu phát hiện có hoạt động đón, trả khách, cò khách thì kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định./.

 

                           Lê Hằng