Thứ 4, Ngày 08/02/2023 -

Hội thảo khoa học đảm bảo sinh kế và ổn định cuộc sống người dân vùng tái định cư dự án thủy điện
Ngày đăng: 30/11/2022  16:49
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 30/11, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phối hợp với các Sở: Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống người dân vùng tái định cư dự án thủy điện góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.
Quang cảnh hội thảo

 

Hội thảo khoa học “Bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống người dân vùng tái định cư dự án thủy điện góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh” là dịp để các đại biểu đưa ra những ý kiến phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương nhằm giúp quá trình xây dựng công trình thủy điện đảm bảo tiến độ đề ra và đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan như: Cộng đồng bị ảnh hưởng ổn định sinh kế lâu dài, đảm bảo cuộc sống và bảo vệ môi trường như chủ trương của Đảng và Chính phủ đã đề ra “đảm bảo cuộc sống của người dân trong các dự án tái định cư tốt hơn hoặc ít nhất là bằng so với nơi ở cũ”; Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời giúp họ nâng cao nhận thức và kinh nghiệm về tái định cư, giảm thiểu hậu quả sau tái định cư; Chính quyền địa phương các cấp nhận thức đúng vai trò và trách nhiệm của mình và thực hiện có hiệu quả chủ trương của Nhà nước, giảm thiểu hậu quả tái định cư, quản lý bền vững tài nguyên rừng đầu nguồn và bảo tồn được đa dạng sinh học của khu vực.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo

 

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vấn đề bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống người dân vùng tái định cư, phát triển kinh tế - xã hội luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong các chương trình chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh với mục tiêu cao nhất là bảo đảm đời sống cho Nhân dân, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học và hệ sinh thái.

 

Đồng chí nêu rõ, bên cạnh những thành công đạt được, vẫn còn có những hạn chế, khó khăn xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, như: Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, một số hộ dân bị ảnh hưởng hiện đang còn nhiều khó khăn tại các vùng dự án; việc lựa chọn vị trí tái định cư cho phù hợp với điều kiện sinh sống, phong tục tập quán của Nhân dân giữa nơi mới phải tốt hơn nơi cũ; sau tái định cư việc giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người dân gặp nhiều khó khăn... Một số dự án thủy điện trong quy hoạch đã được quy hoạch, tuy nhiên, theo quy định hiện hành phải thực hiện đánh giá lại việc ảnh hưởng đến rừng tự nhiên.

 

Do vậy, để bàn giải pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống người dân vùng tái định cư, đồng chí đề nghị các cơ quan, địa phương liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học tham gia hội thảo nghiên cứu, đề xuất tỉnh các giải pháp hiệu quả thiết thực để chỉ đạo, triển khai các giải pháp bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống người dân vùng tái định cư dự án thủy điện góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng sinh kế của người dân tái định cư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh; Kết quả thực hiện chính sách tái định cư và các vấn đề xã hội; Những tồn tại, bất cập lớn nhất ở hầu hết các dự án tái định cư thủy điện. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp quan trọng để giảm thiểu tác động bất lợi khi thực hiện dự án thủy điện có tái định cư. Các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương về công tác bồi thường, đền bù đất đai và tài sản của người dân bị di dời và cơ chế chính sách, nguyên nhân của những khó khăn tồn tại, bất cập ở các khu tái định cư thủy điện./.

 

Minh Huệ