Thứ sáu, Ngày 02/12/2022 -

UBND tỉnh cho ý kiến đối với 06 Dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền
Ngày đăng: 03/08/2022  09:32
Mặc định Cỡ chữ
Tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ của Phiên họp thường kỳ tháng 7, chiều ngày 02/8, các Thành viên UBND tỉnh đã cho ý kiến đối với 06 Dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền.
Quang cảnh phiên họp

 

Sau khi xem xét, thảo luận các Thành viên UBND tỉnh đã thống nhất thông qua 04 Dự thảo quyết đinh và 02 Dự thảo chưa được thông qua, cụ thể:

 

04 Dự thảo Quyết định được các thành viên UBND tỉnh thông qua, gồm: (1) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (2) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (3) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết  định  số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019, Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 và Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum; (4) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

 

Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính

trình bày nội dung trình tại phiên họp

 

Đối với 02 Dự thảo chưa được thông qua, gồm: (1) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh quy định cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc UBND tỉnh Kon Tum, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở nội vụ tham mưu UBND tỉnh theo hướng bãi bỏ quy định của Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh. (2) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương, giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu lại các quy định trên cơ sở đó trình lại Kỳ họp tháng 8.

 

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu tại phiên họp

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chủ trì tham mưu các Dự thảo văn bản tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên UBND tỉnh và kết luận của chủ trì, tiếp tục hoàn chỉnh lại các Dự thảo văn bản để trình UBND tỉnh xem xét quyết định đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật./.

 

                                                                                                    Lê Hằng