Thứ 3, Ngày 30/05/2023 -

Phê duyệt danh mục đồ án quy hoạch cần huy động tài trợ kinh phí để lập quy hoạch trên địa bàn thành phố Kon Tum (đợt 2)
Ngày đăng: 07/07/2022  11:04
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/6/2022, UBND thành phố Kon Tum ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục đồ án quy hoạch cần huy động tài trợ kinh phí để lập quy hoạch trên địa bàn thành phố Kon Tum (đợt 2).

Chi tiết Quyết định xem tại đây!

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh