Thứ 7, Ngày 25/06/2022 -

Triển khai thực hiện công tác trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 20/05/2022  20:27
Mặc định Cỡ chữ
Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có văn bản số 1326/SNN-CCKL ngày 20/5/2022 về việc triển khai thực hiện công tác trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Người dân xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy trồng rừng

 

Nhằm đảm bảo triển khai kịp thời, hiệu quả công tác trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương lập hồ sơ, tổ chức thẩm định, phê duyệt Dự án trồng rừng, Kế hoạch trồng cây phân tán năm 2022 trên địa bàn quản lý.

 

Đôn đốc, hướng dẫn người dân phát dọn thực bì, cuốc lấp hố, bón phân lót, cây giống sẵn sàng xuống giống trồng rừng và trồng cây phân tán khi bước vào thời vụ trồng rừng năm 2022 theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1219/SNN-CCKL ngày 12/5/2022.

 

Vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trồng rừng, trồng cây phân tán, liên kết hỗ trợ nhân dân về cây giống, tài chính, công nghệ, kỹ thuật nhằm xã hội hóa công tác trồng rừng và trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh.

 

Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (phòng Kinh tế thành phố) khẩn trương xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp giữa phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện (phòng Kinh tế thành phố) với Hạt Kiểm lâm và UBND cấp xã trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu về trồng rừng, dược liệu trên địa bàn quản lý. Quy chế cần thể hiện rõ các nội dung phối hợp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ kỹ thuật, kiểm tra, giám sát, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, trách nhiệm các bên có liên quan.          

 

Đối với các đơn vị, địa phương người dân đăng ký trồng rừng tập trung nhưng không đủ diện tích hoặc không đủ tiêu chí hỗ trợ trồng rừng tập trung, đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2022 để triển khai thực hiện đảm bảo chỉ tiêu trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2022 UBND tỉnh đã giao cho các đơn vị, địa phương./.

 

                                                                                                 Lê Hằng