Thứ 7, Ngày 25/06/2022 -

Tổ công tác 262 làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei
Ngày đăng: 19/05/2022  08:00
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 18/5, đồng chí Y Thị Bích Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác 262 (Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giúp đỡ 2 xã: Mường Hoong, Ngọc Linh, huyện Đăk Glei phát triển kinh tế - xã hội) đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei.
Quang cảnh buổi làm việc

 

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác 262; đồng chí Hoàng Trung Thông - Bí thư Huyện ủy Đăk Glei, Tổ phó Tổ công tác 262; Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei; đại diện lãnh đạo các đơn vị là thành viên Tổ công tác 262: Ban Dân tộc, Sở NN&PTNT; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Sở LĐ-TB&XH; lãnh đạo UBND huyện Đăk Glei và các phòng, ban liên quan.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Huyện ủy Đăk Glei

thảo luận tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, Tổ công tác 262 đã làm việc về tiến độ triển khai các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 183-TB/VPTU ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Tỉnh ủy; xây dựng 02 Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh giai đoạn 2022 - 2025 của UBND huyện Đăk Glei; đồng thời thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu và điều kiện hỗ trợ giúp đỡ 02 xã Mường Hoong, Ngọc Linh phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

 

Cụ thể, đối với xã Mường Hoong: Đạt thêm 02 tiêu chí về nông thôn mới; có 02 sản phẩm OCOP; lúa nước 02 vụ/năm hoặc 01 vụ lúa và 01 vụ hoa màu với diện tích 425 ha đảm bảo năng suất, sản lượng; Trồng mới 12 ha rừng; Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 82,3% trở lên; Phấn đấu giảm 10% hộ nghèo theo tiêu chí mới; 100% hộ dân có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn phát triển sản xuất (dự kiến 128 hộ); Xây dựng làng nông thôn mới tại thôn Làng Mới; Đầu tư thêm tối thiểu 12 km đường giao thông nông thôn; Xóa bỏ 15-20 căn nhà nhà tạm bợ, nhà dột nát (hiện còn 125 căn); Trồng mới 03 ha Sâm Ngọc Linh, 72,3 ha đảng sâm, 02 ha dược liệu khác; Tổng diện tích cây cà phê đạt 93,5 ha; duy trì và phát triển một số loại cây, rau màu hiện có; Duy trì đàn gia súc hiện có con, trong năm phát triển đàn gia súc (thêm  trâu 12 con, bò 94 con); Bố trí đất ở cho 65 hộ; đất sản xuất cho 77 hộ thiếu đất sản xuất; Đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất tại trường Tiểu học xã Mường Hoong; Xóa bỏ 02 hủ tục lạc hậu; Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi, thể nhẹ cân đạt từ 2-2,5%; Thành lập mới 1 Hợp tác xã hoặc nâng cấp, kiện toàn lại hợp tác xã hiện có; mỗi thôn phải có ít nhất một Tổ hợp tác, để thực hiện chuổi liên kết và tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực trồng trọt (dược liệu và các sản phẩm chính có thế mạnh của xã) và chăn nuôi; Thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhà rông truyền thống đạt 80%...

 

Đối với xã Ngọc Linh: Đạt thêm 02 tiêu chí về nông thôn mới; Diện tích lúa nước 02 vụ/năm hoặc 01 lúa và 01 vụ hoa màu là 255 ha/năm, diện tích cà phê 108,3 ha; duy trì và phát triển một số loại cây, rau màu hiện có; Phấn đấu giảm 10% hộ nghèo theo tiêu chí mới; Đảm bảo 100% hộ dân có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn phát triển sản xuất; Xây dựng làng nông thôn mới tại làng Kung Rang; Đầu tư thêm tối thiểu 7,5km đường bê tông; Hỗ trợ xóa bỏ 25 căn nhà tạm (hiện tại còn 107 căn); Trồng mới 5-7 ha sâm Ngọc Linh, trồng mới 125 ha Sâm dây; Tăng tổng đàn gia súc từ 824 con lên 1.074 con (tăng 250 con); Bố trí đất ở, đất sản xuất cho 20 hộ đất ở và 150 hộ đất sản xuất (hiện tại có 43 hộ thiếu đất ở, 447 hộ thiếu đất sản xuất); Xóa bỏ 03 hủ tục; Trồng mới diện tích rừng 10 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 79,9% trở lên;

 

Thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhà rông truyền thống đạt 100%, 100% thôn làng có đội cồng chiêng; Thành lập mới 1 Hợp tác xã hoặc nâng cấp, kiện toàn lại hợp tác xã hiện có; mỗi thôn phải có ít nhất một Tổ hợp tác, để thực hiện chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực trồng trọt (dược liệu và các sản phẩm chính có thế mạnh của xã) và chăn nuôi...

 

Tổ trưởng Tổ công tác 262 kết luận buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Y Thị Bích Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác 262 đề nghị các thành viên của Tổ công tác 262 và UBND huyện Đăk Glei theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương và các nội dung được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ chức thực hiện (gửi nội dung về Văn phòng UBND tỉnh - cơ quan thường trực Tổ công tác để theo dõi), đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra./.

 

Dương Nương