Thứ 7, Ngày 25/06/2022 -

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
Ngày đăng: 18/05/2022  15:03
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 18/5, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phối hợp Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Kon Tum và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội và đơn vị liên quan.

 

Quang cảnh đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Theo báo cáo tại hội nghị, ngay sau khi Thủ tưởng Chính phủ ban hành Nghị quyết số l1/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, NHCSXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, đã tập trung huy động nguồn lực để thực hiện các chính sách tín dụng như: Xây dựng Đề án phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để thực hiện Chương trình năm 2022 với tổng khối lượng phát hành là 20.400 tỷ đồng. Đến nay, NHCSXH đã tổ chức phát hành thành công trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh với tổng số tiền là 2.600 tỷ đồng; hoàn thành việc xác định nhu cầu kinh phí hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện các chính sách thuộc Chương trình trong 02 năm 2022-2023 và từng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đâu tư để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

 

Bên cạnh đó, NHCSXH đã phối hợp với các bộ ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu và thời gian tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ như: phối hợp trình Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022  về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025; phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 sửa dổi, bổ sung Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với HSSV; Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 về tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 về tín dụng đối  với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19,…

 

Đến nay, NHCSXH đã thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP là 2.319 tỷ đồng, trong đó: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 2.033 tỷ đồng với gần 40 nghìn khách hàng; cho vay HSSVcó hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 146 tỷ đồng với 12.554 khách hàng; cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 140 tỷ đồng với 794 khách hàng; cho vay cơ sở giáo dục mâm non, tiêu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là 320 triệu đồng.

 

Tại hội nghị, đại biểu của các bộ ngành, địa phương đã phát biểu, tham luận trao đổi, chia sẻ về kết quả, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời kiến nghị, đề xuất các nội dung, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trong thời gian tới kịp thời, đúng đối tượng và hiệu quả nhất.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ thướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao NHCSXH trong việc chuẩn bị và tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh việc ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và đến nay việc đã thực hiện tương đối tốt các mục tiêu của Quốc hội đề ra.

 

Đồng chí thông tin, đối với 05 chính sách tín dụng với 38.400 tỷ đồng đến nay đã cơ bản được triển khai, một số dự án còn vướng, chủ yếu từ nguồn đầu tư công. Có được kết quả này là do có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành các cấp và các địa phương đã quyết liệt trong triển khai thực hiện các chính sách đạt hiệu quả, trong đó, có vai trò của NHCSXH.

 

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đến nay, việc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP vừa làm, vừa giải ngân, vừa làm vừa bố trí vốn cho thấy kết quả đạt được sẽ thay đổi theo từng ngày thể hiện sự cố gắng, linh hoạt và sáng tạo của Hệ thống NHCSXH và các đơn vị liên quan.

 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ủy ban Dân tộc và Bộ Y tế phải trình ngay Thông tư hướng dẫn Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

 

Đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ để NHCSXH triển khai cho vay kịp thời, đúng đối tượng, trong đó có các đối tượng thụ hưởng chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý theo Nghị định số 28/NĐ-CP; tiếp tục rà soát xác định nhu cầu vốn các chính sách cho vay ưu đãi qua NHCSXH cho năm 2022 và 2023,…

 

Đề nghị các cơ quan truyền thông, MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan chức năng phối hợp trong công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung, ý nghĩa của chính sách cho vay đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện; tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ./.

 

Vũ Huệ